Multiple roads ahead: How charging behavior can guide charging infrastructure roll-out policy

Mart van der Kam (Corresponding author), Wilfried van Sark, Floor Alkemade

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multiple roads ahead: How charging behavior can guide charging infrastructure roll-out policy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Sociale wetenschappen