Multiple-machine lower bounds for shop-scheduling problems

F. Sourd, W.P.M. Nuijten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Multiple-machine lower bounds for shop-scheduling problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Computer Science