Multiple input frequency domain adaptive filter: acoustic echo and noise cancellation

G.P.M. Egelmeers (Uitvinder), K. Janse (Uitvinder), P.C.W. Sommen (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit