Multiple input frequency domain adaptive filter: acoustic echo and noise cancellation

G.P.M. Egelmeers (Uitvinder), K. Janse (Uitvinder), P.C.W. Sommen (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
OctrooinummerWO EP00/05711
StatusGepubliceerd - 30 mrt 2000

Citeer dit