Multiple hollow catode: a novel discharge design for sputtering metal vapour ion lasers

M. Grozeva, D.B. Mihailova, N. Sabotinov

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multiple hollow catode: a novel discharge design for sputtering metal vapour ion lasers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie