Multiple heat path dynamic thermal compact modeling for silicone encapsulated LEDs

A. Alexeev, G. Martin, G. Onushkin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multiple heat path dynamic thermal compact modeling for silicone encapsulated LEDs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen