Multiple eigencurrents expansion for the solution of wave scattering from anisotropic bodies

V. Lancellotti

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multiple eigencurrents expansion for the solution of wave scattering from anisotropic bodies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering