Multiphysical modeling and optimal control of material properties for photopolymerization processes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
37 Downloads (Pure)

Zoekresultaten