Multiphysical modeling and optimal control of material properties for photopolymerization processes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
38 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Multiphysical modeling and optimal control of material properties for photopolymerization processes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen