Multiphase reactions using solid foams

C.P. Stemmet (Uitvinder), B.F.M. Kuster (Uitvinder), J. Schaaf, van der (Uitvinder), J.C. Schouten (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

40 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multiphase reactions using solid foams'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie