Multiparametric dynamic contrast-enhanced ultrasound imaging of prostate cancer

R.R. Wildeboer, A.W. Postema, L. Demi, M.P.J. Kuenen, W.H. Wijkstra, M.M. Mischi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
115 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multiparametric dynamic contrast-enhanced ultrasound imaging of prostate cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen