Multiparametric and multidimensional: a three-dimensional and multiparametric approach to ultrasound imaging of prostate cancer

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

144 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Mischi, Massimo, Promotor
  • Wijkstra, Hessel, Promotor
  • van Sloun, Ruud J.G., Co-Promotor
Datum van toekenning19 jun 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4783-8
StatusGepubliceerd - 19 jun 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit