Multimodality in a family of probability densities, with application to a linear mixture of two normal densities

J. Wessels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In dit artikel worden enige eigenschappen samenhangende met het aantal toppen van kansdichtheden afgeleid. Beschouwd wordt de situatie bij een dichtheid h(x, ¿) (met ¿ parametervektor), die voor elke toegestaneparameterwaarde ¿¿¿ tweemaal differentieerbaar is naar x, terwijl zowel h zelf, als zijn eerste en tweede afgeleide naar x, continu zijn in (x, ¿). In paragraaf 2 worden enige eigenschappen afgeleid van de verzamelingen ¿k (k > o) van parameterwaarden waar strikt k-toppigheid optreedt (definitie in paragraaf 1) en ¿o van die parameterwaarden, waarbijh(x, ¿) voor geen enkele k (> o) aan de eisen voor strikte k-toppigheid voldoet. In paragraaf 3 wordt h(x, ¿) gespecialiseerd tot een lineair mengsel van twee kansdichtheden en in paragraaf 4 wordt gedetailleerd het geval van een lineair mengsel van twee normale dichtheden nagegaan.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)267-282
Aantal pagina's16
TijdschriftStatistica Neerlandica
Volume18
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1964

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multimodality in a family of probability densities, with application to a linear mixture of two normal densities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit