Multilevel interval coded scoring to assess the cardiovascular status of sleep apnea patients using oxygen saturation markers

Margot Deviaene (Corresponding author), Pascal Borzée, Merel van Gilst, Johannes van Dijk, Sebastiaan Overeem, Bertien Buyse, Dries Testelmans, Sabine van Huffel, Carolina Varon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multilevel interval coded scoring to assess the cardiovascular status of sleep apnea patients using oxygen saturation markers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Material Science

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology