Multilayer Injection Moulding. Part 1. The Fountain flow and other phenomena in Piston Driven Flow.

E. Vos, H.E.H. Meijer, G.W.M. Peters

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelCEMT Spuitgietdag, Breda
Pagina's43-58
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit