Multigrid Algorithms for the Fast Calculation of Space-Charge Effects in Accelerator Design

G. Pöplau, U. Rienen, van, S.B. Geer, van der, M.J. Loos, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

46 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multigrid Algorithms for the Fast Calculation of Space-Charge Effects in Accelerator Design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen