Multifrequency antenna system for propagation experiments at 12.5, 20, and 30 GHZ

M.H.A.J. Herben, P.J.I. de Maagt, W.A. van de Goor, A.C.A. Casper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

A multifrequency antenna system for future propagation experiments, at 12.5, 20, and 30 GHz with the Olympus satellite, is described. This antenna system consists of a 5.5 m Cassegrain reflector antenna and a multifrequency feed system.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)368-370
Aantal pagina's3
TijdschriftMicrowave and Optical Technology Letters
Volume2
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 1989

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Multifrequency antenna system for propagation experiments at 12.5, 20, and 30 GHZ'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit