Multichannel structures made from micrometre-thick plastic foils

M.W.J. Prins, J.W. Weekamp, J.B. Giesbers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
34 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Multichannel structures made from micrometre-thick plastic foils'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen