Multibody dynamics notation

S. Traversaro, A. Saccon

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

1278 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's22
StatusGepubliceerd - 4 jul 2016

Bibliografische nota

Dept. of Mechanical Engineering. Report locator DC 2016.064

Citeer dit