(Multi)block copolymer synthesis via controlled radical polymerization in aqueous dispersions

R. Bussels

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

811 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Koning, Cor, Promotor
  • van Herk, Alex M., Promotor
Datum van toekenning5 feb 2004
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2825-0
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit