Multiband LTE-A and 4-PAM signals over large-core plastic fibers for in-home networks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Multiband LTE-A and 4-PAM signals over large-core plastic fibers for in-home networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie