Multi-view 3D skin feature recognition and localization for patient tracking in spinal surgery applications

Francesca Manni (Corresponding author), Marco Mamprin, Ronald Holthuizen, Caifeng Shan, Gustav Burström, Adrian Elmi-Terander, Erik Edström, Sveta Zinger, Peter H.N. de With

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multi-view 3D skin feature recognition and localization for patient tracking in spinal surgery applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Medicine and Dentistry