Multi-Vdd Testing of Analog Circuits

J. Pineda de Gyvez, G. Gronthoud, R. Amine

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the IEEE Int. Mixed signal Test Workshop, Seville, June 2003
Pagina's3-6
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit