Multi-server feedback queues for optimistic concurrency control

S.A.E. Sassen

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  159 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
  Begeleider(s)/adviseur
  • Wessels, J., Promotor
  • Boxma, Onno J., Promotor
  • van der Wal, Jan, Co-Promotor
  Datum van toekenning25 nov 1998
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-386-0651-6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit