Multi-server feedback queues for optimistic concurrency control

S.A.E. Sassen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

187 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Wessels, J., Promotor
  • Boxma, Onno J., Promotor
  • van der Wal, Jan, Co-Promotor
Datum van toekenning25 nov. 1998
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0651-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit