Multi-server batch-service systems

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)202-220
  TijdschriftStatistica Neerlandica
  Volume54
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit