Multi-scale second-order computational homogenization of multi-phase materials : a nested finite element solution strategy

V.G. Kouznetsova, M.G.D. Geers, W.A.M. Brekelmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

411 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Multi-scale second-order computational homogenization of multi-phase materials : a nested finite element solution strategy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen