Multi-scale second-order computational homogenization of heterogeneous materials

V. Kouznetsova, M.G.D. Geers, W.A.M. Brekelmans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelAbstracts of the 21st International Congress of Theoretical and Applied Mechanics (XXI ICTAM), 15-21 August 2004, Warschau, Poland
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit