Multi-Scale Physical Modeling of Failure in Cast Iron due to Thermo-Mechanical Fatigue

Aslan Mohammadpourshoorbakhlou

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

74 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Geers, Marc G.D., Promotor
  • Kouznetsova, Varvara G., Promotor
Datum van toekenning2 feb. 2024
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5936-7
StatusGepubliceerd - 2 feb. 2024

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit