Multi-scale modelling of paper hygro-mechanics: an asymptotic homogenization approach

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterAcademic

60 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit