Multi-scale modeling of the constitutive behaviour of semi-crystalline polymers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelSolids, structures and coupled problems in engineering : ECCM-2001, 2nd European conference on computational mechanics, Cracow, Poland, June 26-29, 2001
RedacteurenZ. Waszczyszyn
Plaats van productieS.l.
Uitgeverijs.n.
Pagina's1-20
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit

Dommelen, van, J. A. W., Brekelmans, W. A. M., Baaijens, F. P. T., Parks, D. M., & Boyce, M. C. (2001). Multi-scale modeling of the constitutive behaviour of semi-crystalline polymers. In Z. Waszczyszyn (editor), Solids, structures and coupled problems in engineering : ECCM-2001, 2nd European conference on computational mechanics, Cracow, Poland, June 26-29, 2001 (blz. 1-20). S.l.: s.n..