Multi-scale modeling of the additive manufacturing of ceramics by vat photopolymerization

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

399 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Geers, Marc G.D., Promotor
  • van Dommelen, J.A.W. (Hans), Co-Promotor
  • Remmers, Joris J.C., Co-Promotor
Datum van toekenning26 okt 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5127-9
StatusGepubliceerd - 26 okt 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit