Multi-scale experimental analysis of rate dependent metal-elastomer interface mechanics

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
56 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Multi-scale experimental analysis of rate dependent metal-elastomer interface mechanics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie