Multi-photon detection with superconducting nanowires

Z. Zhou

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

334 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Fiore, Andrea, Promotor
  • Leoni, Roberto, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning30 okt 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3691-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit