Multi-path sound transfer from resiliently mounted shipboard machinery: Experimental methods for analyzing and improving noise control

J.W. Verheij

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
Toekennende instantie
  • Delft University of Technology
Begeleider(s)/adviseur
  • Berkhout, A.J., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning13 mei 1982
Plaats van publicatieDelft
Uitgever
StatusGepubliceerd - 13 mei 1982
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit