Multi-objective reconfiguration of radial distribution systems using reliability indices

N.G. Paterakis, A. Mazza, S.F. Santos, O. Erdinc, G. Chicco, A.G. Bakirtzis, J.P.S. Catalao

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

95 Citaten (Scopus)
17 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multi-objective reconfiguration of radial distribution systems using reliability indices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen