Multi-niche analysis of dynamics and policies in Dutch renewable energy innovation journeys (1970-2006) : hype-cycles, closed networks and technology focused learning

G.P.J. Verbong, F.W. Geels, R.P.J.M. Raven

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  141 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Multi-niche analysis of dynamics and policies in Dutch renewable energy innovation journeys (1970-2006) : hype-cycles, closed networks and technology focused learning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Social Sciences

  Chemistry

  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

  Economics, Econometrics and Finance

  Chemical Engineering