Multi-mode modeling of global and local deformation, and failure, in particle filled epoxy systems

S. Krop, H.E.H. Meijer, L.C.A. Van Breemen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multi-mode modeling of global and local deformation, and failure, in particle filled epoxy systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen