Multi-modal and multi-vendor retina image registration

Z. Li, F. Huang, J. Zhang, B. Dashtbozorg, S. Abbasi-Sureshjani, Y. Sun, X. Long, Q. Yu, B.M. ter Haar Romeny, T. Tan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
179 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Multi-modal and multi-vendor retina image registration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Medicijnen en Levenswetenschappen