Multi-loop nonlinear control design for performance improvement of LTI systems

Raaja Ganapathy Subramanian, Vinodh Kumar Elumalai

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multi-loop nonlinear control design for performance improvement of LTI systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics