Multi-limit-cycle operation of Sigma Delta modulators and efficient decimation, theory and application

S.F. Ouzounov

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

442 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van Roermund, Arthur H.M., Promotor
  • de Hegt, J.A. (Hans), Co-Promotor
Datum van toekenning26 jun 2008
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1324-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit