Multi-junction polymer and hybrid photovoltaic devices

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

305 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Janssen, René A.J., Promotor
  • Wienk, Martijn M., Co-Promotor
Datum van toekenning25 feb 2016
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4026-6
StatusGepubliceerd - 25 feb 2016

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit

Furlan, A. (2016). Multi-junction polymer and hybrid photovoltaic devices. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.