Multi input frequency domain adaptive filter: acoustic echo and noise cancellation

G.P.M. Egelmeers (Uitvinder), C.P. Janse (Uitvinder), P.C.W. Sommen (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
OctrooinummerPhilips 25.214
StatusGepubliceerd - 1 apr 1989

Citeer dit

Egelmeers, G. P. M., Janse, C. P., & Sommen, P. C. W. (1989). Multi input frequency domain adaptive filter: acoustic echo and noise cancellation. (Octrooi Nr. Philips 25.214).