Multi-Gbps optical wireless communication system for indoors

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOverige bijdrageAndere onderzoeksoutput

11 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
UitgeverTechnische Universiteit Eindhoven
Plaats van productieEindhoven
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit