Multi-flick : an evaluation of flick-based scrolling techniques for pen interfaces

D. Aliakseyeu, P. Irani, A.A. Lucero Vera, S. Subramanian

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    28 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Multi-flick : an evaluation of flick-based scrolling techniques for pen interfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen