Multi-degree-of-freedom spherical permanent magnet gravity compensator for mobile arm support systems

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multi-degree-of-freedom spherical permanent magnet gravity compensator for mobile arm support systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen