Multi-critical points in weakly anisotropic magnetic systems : a neutron-scattering study of two low-dimensional antiferromagnetics

J.A.J. Basten

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

303 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
Begeleider(s)/adviseur
  • Leeden, van der, P., Promotor
  • Goedkoop, J.A., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning20 feb. 1979
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit