Multi-component systems of hydrogen-bonded supramolecular polymers

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

460 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Meijer, E.W. (Bert), Promotor
  • Reinhoudt, D.N., Promotor, Externe Persoon
  • Sijbesma, Rint P., Co-Promotor
Datum van toekenning11 feb 2004
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2865-X
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit