Multi-class, multi-server queues with non-preemptive priorities

A.V. Sleptchenko

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

87 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's16
StatusGepubliceerd - 2003

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2003016
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit