Multi-class detection and orientation recognition of vessels in maritime surveillance

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Multi-class detection and orientation recognition of vessels in maritime surveillance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen