Multi-chromophoric arrays in molecules of high symmetry

H.A.M. Biemans

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

521 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Meijer, E.W. (Bert), Promotor
  • Nolte, Roeland, Promotor
Datum van toekenning19 nov 1997
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0818-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit